Atha Abu Ar-Rasythah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini

Pada tanggal 11 Shafar 1424 H atau 13 April 2003 M, ketua Diwan Mazhalim Hizbut Tahrir mengumumkan pemilihan آlim al-Ushûl (Ahli Ushul Fikih) ‘Atha Abu ar-Rasytah-Abu Yasin sebagai amir Hizbut Tahrir. Melalui kepemimpinannya, beliau adalah seorang yang sangat diharapkan dapat membawa Hizbut Tahrir untuk meraih pertolongan Allah Swt. Hal itu karena beliau memiliki perhatian yang luar biasa terhadap dakwah. Beliau juga melakukan manajemen baik atas aktivitas dakwah dan pemanfaatan potensi para syabab dengan seoptimal mungkin.

Riwayat Hidup

Beliau adalah ‘Atha bin Khalil bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Khathib Abu ar-Rasytah. Menurut informasi yang paling kuat, beliau dilahirkan pada tahun 1362 H atau 1943 M. Beliau berasal dari keluarga dengan tingkat keberagamaan seperti masyarakat umum. Beliau dilahirkan di kampung kecil Ra’na, termasuk wilayah Provinsi al-Khalil di negeri Palestina.Ketika masih kecil, beliau menyaksikan dan merasakan bencana atas Palestina dan pencaplokan Yahudi atas Palestina pada tahun 1948 M, dengan dukungan Inggris dan pengkhinatan para penguasa Arab. Kemudian beliau dan keluarganya berpindah ke kamp para pengungsi di dekat al-Khalil.

Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kamp pengungsian. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan SMU dan memperoleh ijazah Tsanawiyah al-Ula (menurut jenjang di Yordania) dari Madrasah al-Husain bin Ali ats-Tsanawiyah di al-Khalil pada tahun 1959 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah ats-Tsanawiyah al-Amah (menurut panduan sistem pendidikan Mesir) pada tahun 1960 di Madrasah al-Ibrahimiyah di al-Quds asy-Syarif. Setelah itu, beliau bergabung dengan Universitas Kairo Fakultas Teknik pada tahun pelajaran 1960-1961 M. Beliau memperoleh ijazah insinyur dalam bidang teknik sipil dari Universitas Kairo pada tahun 1966 M.Setelah lulus dari Kairo, beliau bekerja sebagai insinyur di beberapa negara Arab. Beliau memiliki karya dalam bidang teknik sipil, yaitu Al-Wasîth fî Hisâb al-Kamiyât wa Murâqabah al-Mabânî wa ath-Thuruq (Metode Penghitungan Kuantitatif dan Monitoring Bangunan dan Jalan).

Beliau bergabung ke dalam Hizbut Tahrir semasa pendidikan menengah sekitar pertengahan tahun lima puluhan. Dalam perjuangan di jalan Allah, beliau pernah dipenjara beberapa kali di penjara-penjara para penguasa zalim. Beliau terus menjadi pengemban dakwah dalam barisan Hizbut Tahrir dalam seluruh tingkatan organisasi dan administrasi: sebagai dâris, anggota, musyrif, nâqib mahaliyah, anggota wilâyah, mu’tamad, juru bicara resmi, dan anggota maktab al-amir.Sejak 11 Shafar 1424 H atau 13 April 2003 M, atas izin Allah, beliau terpilih untuk memikul tampuk kepemimpinan Hizbut Tahrir. Beliau senantiasa memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepadanya untuk mengemban amanah besar tersebut.

Beberapa karyanya dalam bidang keislaman adalah sebagai berikut:

1. Tafsir surah al-Baqarah dengan judul, At-Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr: Sûrah al-Baqarah (Pokok-Pokok Tafsir Praktis–Surat al-Baqarah.

2. Kajian beliau dalam bidang Ushul Fikih, yaitu Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl (Cara Mudah untuk Menguasai Ushul Fikih).

3. Sejumlah boklet:

a. Al-Azmât al-Iqtishâdiyah: Wâqi‘uhâ wa Mu‘âlajâtuhâ min Wijhah Nazhari al-Islâm (Krisis Ekonomi: Realita dan Solusinya Menurut Pandangan Islam).b. Al-Ghazwah ash-Shalîbiyah al-Jadîdah fî al-Jazîrah wa al-Khalîj (Perang Salib Baru di Jazirah Arab dan Teluk).c. Siyâsah at-Tashnî’ wa Binâ’ ad-Dawlah Shinâ’iyan (Politik Industrialisasi dan Pembangunan Negara Industri).Hizbut Tahrir pada masanya hingga sekarang telah mengeluarkan sejumlah buku, antara lain:

1. Min Muqâwimât an-Nafsiyah al-Islâmiyah (Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah).2. Qadhâyâ Siyâsiyah Bilâd al-Muslimîn al-Muhtallah (Masalah-Masalah Politik–Negeri-Negeri Kaum Muslim yang Terjajah).3. Revisi dan perluasan atas buku Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir).4. Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah (Struktur Negara Khilafah–Pemerintahan dan Administrasi)5. Revisi dan penyempurnaan atas Masyrû’ ad-Dustûr Dawlah al-Khilâfah (Rancangan Konstitusi Daulah al-Khilafah); dikeluarkan pada tahun 2006.Beliau senantiasa memohon kepada Allah Swt. pertolongan dan bantuan untuk melaksanakan amanah dakwah menurut arahan yang dicintai oleh-Nya dan Rasul-Nya saw. Beliau juga senantiasa memohon kepada Allah Swt. agar membukakan melalui kedua tangannya jalan berdirinya Daulah Khilafah Rasyidah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Memenuhi Doa.

Di antara aktivitas brilian dan sangat menarik perhatian pada masanya adalah, bahwa Hizb pada tanggal 28 Rajab 1426 H atau 2 September 2005 M menyampaikan seruan kepada kaum Muslim berkaitan dengan aktivitas untuk mengingatkan bencana besar berupa hancurnya Khilafah 84 tahun sebelum seruan tersebut dikumandangkan. Hizbut Tahrir telah mengumandangkan seruan itu kepada kaum Muslim setelah shalat Jumat pada hari itu dimulai dari Indonesia dengan berbagai kotanya di sebelah timur hingga Maroko di tepian lautan Atlantik di sebelah barat. Seruan itu telah memberikan pengaruh yang sangat baik. Demikian pula sejumlah aktivitas Hizb dalam menggemakan seruan kebenaran di berbagai konferensi, di berbagai medan aktivitasnya dan berbagai forum yang diselenggarakannya.

Dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, Hizb sekarang telah dipenuhi dengan kebaikan.

Kami memohon kepada Allah Swt. agar semakin memperluas dan menambah kebaikan itu, sebagaimana berita gembira pertolongan dan kemenangan telah mulai bergema atas seizin Allah Swt. kepada Hizb bersama amir Hizb saat ini. Hal itu semakin membentangkan harapan akan terealisasinya masa ini sebagai masa terealisasinya pertolongan dan kemenangan atas izin Allah Swt.

Di antara hal yang tampak menonjol dalam diri amir Hizb sekarang adalah kewaraannya dan kuatnya beliau berpegang pada syariah; juga keteguhan dan keilmuannya. Beliau telah mengambil manfaat besar dari berbagai posisi penanggung jawab berbeda yang pernah beliau emban dalam menejemen aktivitas Hizb, khususnya posisi sebagai juru bicara resmi, muktamad, dan anggota maktab amir terdahulu. Hal itu menjadikannya dapat memimpin Hizb. Beliau betul-betul mengetahui tugas, monitoring dan aktivitas yang dituntut setiap posisi penanggung jawab. Oleh karena itu, para syabab Hizb seakan dapat melihat amir mereka ada bersama mereka, memimpin mereka hingga dalam masalah rinci. Hal ini menjadikannya dapat memanfaatkan kemampuan para syabab dengan pemanfaatan paling optimal.

****

Demikianlah, dari Masjid al-Aqsha yang diberkahi, telah diumumkan bertolaknya aktivitas Hizbut Tahrir pada awal tahun 50-an abad yang lalu. Hizbut Tahrir telah menggariskan target utama, yakni mendirikan Khilafah Rasyidah. Al-’Alim al-‘’Allâmah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullâh terus memegang tampuk kepemimpinan Hizb hingga ketika beliau wafat setelah sekitar 25 tahun kepemimpinan beliau atas Hizb.

Setelah itu al-’Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim Zallum memegang kepemimpinan Hizb sejak tahun 1977 M. Aktivitas Hizb pada masanya menjadi besar karena bertambah banyaknya jumlah anggota Hizb. Tangan Hizb juga meluas mencapai banyak negara di dunia. Hizb berhasil mengorganisasi dan menghimpun ribuan syabab Muslim. Syaikh Abdul Qadim Zallum rahimahullâh wafat dalam usia lebih dari 80 tahun setelah beliau memegang tampuk kepemimpinan Hizb sekitar 25 tahun.

Setelah beliau, sejak tahun 2003 M kepemimpinan Hizb dipegang oleh salah seorang ulama Hizb yang paling menonjol, seorang ahli ushul fikih, yaitu ‘Atha Abu ar-Rasytah, untuk membawa Hizb bertolak dengan kuat, beraktivitas untuk memetik buah dari tanaman yang telah ditanam, dipelihara dan dibesarkan pada masa dua orang syaikh sebelumnya. Alangkah baiknya apa yang ditambahkan beliau terhadap tanaman yang telah tumbuh dengan baik setelah kepemimpinan dua orang syaikh rahima-humâllâh.

Ungkapan paling indah yang bisa dikatakan tentang kepemimpinan ketiga amir Hizb adalah ungkapan yang sangat baik yang diungkapan oleh salah seorang syabab Hizb: Mereka adalah tiga orang amir. Di tangan mereka Allah Swt. telah dan akan menyempurnakan tiga perkara: tiga orang amir yang menyempurnakan tiga periode:

 

 • Periode pendirian dan pembentukan kelompok politik.
 • Periode aktivasi dan pengumuman.
 • Periode meraih kemenangan dan dengan izin Allah Swt. pertolongan dan kemenangan akan terealisasi.

 

 

Amin.

 

28 comments

 1. Ahmad PONSEN

  Yaa Rab,
  Jadikanlah kami dan anak cucu kami, sebagai penerus perjuangan, para pejuang penerapan Syari’at-Mu, seperti Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasytah, sehingga kami dan anak cucu kami bisa engkau kumpulkan di akhirat bersama mereka beserta jujungan kami Rasulullaah Muhammad SAW.
  Yaa Rab,
  Berikanlah kepada beliau, Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasytah, kesabaran dan keteguhan dalam memimpin harakah ini, hingga akhirnya akan membawa ummat ini menuju gerbang kemulyaan-Mu, kehidupan Islam yang Engkau ridloi, Amiin ya rabbal’alamiin.

  ALLAAHUAKBAR

 2. Ahmad PONSEN

  Innalillaahi wa innailaihi raji’uun.
  Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kencong, Jawa Timur, KH Syuhada Syarif meninggal dunia pada Kamis malam (17/5) pukul 16.30 setelah seminggu dirawat di rumah sakit Dr Soetomo, Surabaya.
  Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala keikhlasan perjuangannya, dan ditempatkan di tempat yang dimulyakan Allah SWT. Amiin.

  ALLAAHUAKBAR

 3. salim_gema pembebasan gorontalo

  semoga dikepemimpinannya hingga saatnya khilafah rasyidah akan tegak
  allahu akbar

 4. Semoga dg kepemimpinan Hizb yg baru, Alloh segera menurunkan pertolonganNya,dgn tegaknya kembali Daulah Khilafah Islamiyah yg akan senantiasa menerapkan,menjaga dan mengemban risalah Islam. Allohu Akbar

 5. yarhamullahu alladziina ya’maluuna ‘amalan syar’iyyan li iqaamati ad-daulat al-islaamiyyah

 6. Semoga 4JJI melimpahkan kesabaran, keikhlasan dan kemenangan bagi kaum muslimin dalam upaya penegakkan syariahNya di muka bumi. amin

  ALLAHU AKBAR

 7. muhtar "kuncen MAJ"

  amir hizib keren juga oe,, seorang enginer tapi faqih fiddin,,pokoke semoga perjuangan penegakan syariah dan khilafah makin berkibar,, ALLOHU AKBAR

 8. Abu Musa Al Ghifari

  AllahuAkbar,
  Semoga dengan kepemimpinan beliau Kemulyaan Islam kembali berjaya melaui penegakan sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan, menjaga, dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, Sehingga Islam sebagai rahmatan lil’alamin segera terwujud.Islam is the way of life. AllahuAkbar…..

 9. Ya Allah Engkau Dzat Yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami untuk taat pada-Mu dan Agama-Mu dan Senantiasa memperjuangkan Syariat-Mu kembali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.Dan kami berharap pada-Mu dengan perjuangan kami selama ini KHILAFAH akan segera tegak di Seantero ini ALLAHUAKBAR!!!!!!!!

 10. Assalamu’alaykum Wr Wb ya ustadz Atho’ abu Rasythah…..
  semoga setelah ini andalah yang dapat kemuliaan oleh 4JJ1 menjadi KHALIFAH Umat Islam……..kami dibelahan bumi manapun siap bersamamu lakukan perjalanan FUTUHAT….

  amiin ya…4JJ1 ……..

  Wassalamu’alaykum Wr. Wb.

  AndiyQubahCollection
  http://www.pinideologis.blogspot.com

 11. ALLAHU AKBAR!!!!
  Yaa Allah,
  Semoga Engkau limpahkan kekuatan dan kemuliaan kepada ketiga amir Hizb dan Engkau kumpulkan mereka dengan kekasih mulia Baginda Rasul SAW dalam surga-Mu ….
  Yaa Allah,
  semoga Engkau jadikan kami orang yang istiqomah, loyal dan siap untuk berjuang bersama Hizb menegakkan Islam dalam Khilafah Islam ‘Alaa Minhajin Nubuwwah.
  semoga Engkau kumpulkan kami bersama mereka yang senantiasa mencintai-Mu dan Rasul-Mu.

 12. Ya Alloh Kuatkanlah barisan islam dengan tegaknya daulah khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan beliau, kami siap mendukungmu dengan jiwa dan raga.

 13. Ustadz…Keep Fight!

 14. Reni Ibrahim

  Ya Allah… Mudah2an dgn kepemimpinan Syaikh Atha Abu Ar-Rasythah di dalam Hizbut Tahrir bisa mengantarkan kaum muslimin pada Ibunda mereka yang hilang yakni Khilafah Rasyidah. Amiin…

 15. ahmad syauqiy

  Semoga Allah memberikan kekuatan pada beliau untuk membenahi internal hizb at tahrir agar semakin solid, tidak terpecah belah, melahirkan para syabab yang bersyakhsiyah islamiyah yang kuat, tidak nifak, tidak mencari muka di hadapan penguasa, tidak bermanis muka dengan sistem kufur, tidak menutupi kebenaran, dan amanah…Allahu akbar!

 16. smoga lagi dan lagi …………………..muncul pejuang pejuang tangguh seperti Hamzah bin Abdul Muthallib,Umar bin Khattab,Khalid bin walid, Mush’ab bin Umair,Muhammad al-Fatih, Sholahuddin al-Ayyubi, Saifuddin Quthuz, Thariq bin Ziyad ….ditubuh umat besar ini…….dan jadikan aq satu diantara mereka….atau jadikan aq paduan dari mereka semua………………..dan berilah sisa umurku ini hanya untuk berjihad dan lakukan futuhat futuhat………..sampai syahid menjemputku…….Amiin Ya 4JJ1……amiin ya Rabb……….

 17. Tisna AsSyirbuny

  Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada beliau, seorang pemimpin para pejuang khilafah yang insya Allah akan segera tegak.
  Allahu Akbar !!!

 18. ya Allah karuniahkan kepada kami kekuatan untuk dapat terus memperjuangkan agamaMu…hingga tegak hukum-hukumMu di muka bumi ini…hingga terus berkibar Liwa dan RayyahMu…hingga kembali ummat ini menjadi Khoiru Ummah…AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIN

 19. go fight for freedom!!!!!

  may god save yer as*

 20. al mu'tashim al acehi

  Ya Allah, berilah kekuatan Beliau kekuatan untuk terus berjuang hingga datang dimana bergembiralah hati orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah, terhadap siapa saja Yang Allah kehendaki, sungguh Allah Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Dan mudah-mudahan keturunan kami adalah penerus perjuangan mereka.

 21. budianto haris

  Ya Aziz,
  Blesh us by his leadership to shine the world by establishing khilafah.
  Subhanallah!!

 22. ya Allah, pertautkan hati kami dalam Islam, kuatkan persaudaraan kami, dahsyatkan kekuatan barisan pejuang syariah ini bersama orang2 yg telah Engkau pilih ya Allah, untuk menjemput tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah…..
  Laa illa ha illallah..muhammadurasululloh

 23. Semoga Allah swt segera menurunkan pertolongan-Nya dan menjadikan Syaikh Atha Abu Ar-Rasythah seorang ilmuwan dan Fuqaha menjadi Khalifah pertama sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah.

  Kami siap berdiri bersamamu ya Syaikh, berbai’at kepadamu dalam keadaan suka dan duka.

  Allahu Akbar…

 24. el-wathiq bil Haq

  mengharapkan kembalinya kejayaan islam sebagaimana dulu adalah utopis jika pejuangnya tidak memiliki sifat dan mental yang (minimal) sama dengan para pejuangnya dulu…
  jadi, mari kita libatcurahkan harta, jiwa dan pikiran kita untuk hal yang sudah barang tentu diridloi Allah ini…
  karena, dengan atau tanpa peran kita (saya dan anda) janji Allah akan kejayaan Islam adalah PASTI TERJADI!
  SELAMAT BERJUANG…
  SEMOGA KITA BISA B’JUMPA DI TAMAN ABADI DAMBAAN SETIAP HAMBA..
  INSYAA’ALLAH..
  AMIN… (diamini lho..)

 25. y Rabb.. lindungilah amir kami, semoga dapat menjalankan amanah hingga tegak khilafah dimuka bumi….

 26. aminn ya robb

 27. SODIK PERMANA

  semoga khilafah segera tegak dg dibai’atnya khalifah se segeramungkin di era kami ini dg Syaikh Atha sbg Kalifahnya Amiin, Takbir!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>